Bảng giá Hosting
2GB

2GB

Giá: 2,388,000 đ
3GB

3GB

Giá: 3,348,000 đ
5GB

5GB

Giá: 4,872,000 đ
7GB

7GB

Giá: 6,000,000 đ
10GB

10GB

Giá: 7,200,000 đ
16GB

16GB

Giá: 10,080,000 đ