Bảng giá Tên miền quốc tế
Tên miền .com .net

Tên miền .com .net

Giá: 280,000 đ
Tên miền .org .info

Tên miền .org .info

Giá: 320,000 đ
Tên miền .us .ws

Tên miền .us .ws

Giá: 339,000 đ
Tên miền .biz

Tên miền .biz

Giá: 285,000 đ
Tên miền .cc .co

Tên miền .cc .co

Giá: 760,000 đ
Tên miền .asia

Tên miền .asia

Giá: 350,000 đ
Tên miền .eu .uk

Tên miền .eu .uk

Giá: 270,000 đ
Tên miền .me .bz .tv

Tên miền .me .bz .tv

Giá: 700,000 đ
Tên miền .tel .pro

Tên miền .tel .pro

Giá: 384,000 đ
Tên miền .name

Tên miền .name

Giá: 339,000 đ
Tên miền .mobile

Tên miền .mobile

Giá: 475,000 đ
Tên miền .in

Tên miền .in

Giá: 565,000 đ